Velkommen til

Halden
Filatelistklubb

Halden
Filatelistklubb

Halden Filatelistklubb ble stiftet 21 Februar 1940 og er i dag en aktiv klubb med ca. 30 A-medlemmer og ca. 15 B-medlemmer fra naboklubbene, som deltar aktivt på våre møter og klubbauksjoner.

Halden filatelistklubb har et rikholdig bibliotek med kataloger og frimerkelitteratur. Medlemmene har også stor kunnskap om frimerker, som vi gjerne deler med andre.
Vi ønsker kontakt med frimerkesamlere i distriktet.
Ta gjerne kontakt med oss og kom på et møte!
Alle er velkommen!

Halden Filatelistklubb

Halden Filatelistklubb er en aktiv klubb med ca. 30 A-medlemmer. Klubben har også også ca 15 B-medlemmer fra naboklubbene, som deltar aktivt på våre møter og auksjoner.

Møter & Auksjoner

Vi har møter annenhver uke, og en gang i måneden har vi storauksjon med særdeles hyggelige utropspriser og med spennende objekter fra innkjøpte samlinger og fra medlemmer.

Kontakt oss!

Halden Filatelistklubb
Postboks 200, 1752 Halden

Leder: Odd Lindgren
Telefon: 920 69 954
Epost: haldenfil@halden.net

Du finner oss også på Facebook og Norsk Filatelistforbunds hjemmesider. 

Halden Filatelistklubb

Møteprogram 2023

10. Jan. - Auksjon

24. Jan. - Byttemøte

7. Feb. - Auksjon

21. Feb. - Årsmøte

7. Mar. - Auksjon

21. Mar. - Byttemøte

4. Apr. - Auksjon

18. Apr. - Byttemøte

2. Mai. - Auksjon

16. Mai. - Sommeravslutning/auksjon

Møteprogrammet videre blir satt opp i august.